Alumni


Wij willen in contact komen met oud leerlingen van het Revius Lyceum Doorn. Wij weten dat velen onder hen het Revius Lyceum een warm hart toedragen en zouden hen graag in onze vriendenkring willen opnemen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft het Revius Lyceum een nieuw schoolgebouw. Op 7 april 2017 hebben wij een groot evenement, het HelloGoodbye memories & fundraising festival, georganiseerd. Hier zijn veel mensen naartoe gekomen en we willen dit een vervolg gaan geven door vijfjaarlijks een reünie te organiseren. De eerste keer willen wij dit in de zomer van 2020 gaan houden op het 70-jarig bestaan van het Revius.

Bent u alumni en geïnteresseerd? Stuur dan een email naar vriendenreviusdoorn@gmail.com met daarin uw naam, de opleiding die u volgde en het jaar van afzwaaien.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!