Over ons


Wie zijn wij?

Wij zijn, ir.Danny W. Gerritsen, Jeantine de Vos, drs. Clementine van den Berg, een groep enthousiaste mensen die gezamenlijk het bestuur vormen van de Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn. Wij hebben allen op de één of andere manier een binding met het Revius Lyceum Doorn, bijvoorbeeld als ouder van Revius leerlingen of als voormalig Revius leerling, maar staan in ons handelen als bestuurslid los van de school.


De school

Revius Lyceum Doorn

De school is (met name) het Revius Lyceum Doorn, een school voor voortgezet onderwijs: mavo, havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium.

 

Nieuwbouw Revius


WAAROM EEN STICHTING VRIENDEN?

Wij zien dat de samenleving om andere vaardigheden van leerlingen vraagt dan 50 jaar geleden. De ontwikkeling van informatie en communicatietechnologie heeft de samenleving voorgoed veranderd. Digitale leermiddelen worden ingezet en grenzen vervagen. De wereld is een stuk toegankelijker, leerlingen komen veel eerder in contact met andere culturen, talen, mensen, maar ook met wereldwijde problemen zoals die rond vluchtelingen, extremisme en de gevolgen van klimaatverandering.
Dat heeft gevolgen voor leerlingen en scholen. Het les- en activiteitenaanbod van scholen verandert.
Het Revius Lyceum Doorn speelt hier op in door ook allerlei activiteiten voor leerlingen te organiseren die buiten het reguliere onderwijsaanbod vallen, zoals debatwedstrijden, diverse “ondernemende activiteiten”, olympiades, U-Talent, diverse activiteiten in alle jaarlagen op het gebied van de EU/internationalisering, projecten rond maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en vluchtelingen, gastsprekers… Daarbij gaat het niet alleen om kennis maar zeker ook om vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid.


Wat is ons doel?

Wij willen de leerlingen van het Revius extra faciliteiten bieden dan de school dit kan geven. Deels kan het gaan om een positieve bijdrage te leveren aan het verblijf op de school, maar ook in de financiële ondersteuning van activiteiten die de scholieren organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat die ondersteuning nodig is om leerlingen de mogelijkheid te bieden zich breed te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, maar weten ook dat om meer te kunnen bieden meer geld nodig is. Voor een deel kunnen extra activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage en een enkele maal door subsidies van de overheid maar helaas lang niet alle activiteiten. Voor het financieren daarvan is de school afhankelijk van mensen die extra willen bijdragen. Daarom hebben wij de Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn opgericht. Wij zetten ons in om fondsen te werven om die extra activiteiten en voorzieningen voor de leerlingen mogelijk te maken. Een volledig overzicht van onze doelstellingen is in onze statuten opgenomen. U kunt uiteraard ook in ons beleidsplan 2016 en ons Jaarverslag 2017 informatie over ons vinden.  

 

 
 


 

HELPT U ONS MET UW BIJDRAGE?

NL29INGB0006114281 t.n.v. Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn donateur-geel