Word vriend!Wij hebben vrienden nodig!
Samen kunnen we meer mogelijk maken.

Dankzij goede vrienden heeft de stichting inmiddels:

  • picknicktafels rond de school kunnen plaatsen;
  • gezorgd voor sportieve ontspanning in de vorm van twee pingpongtafels;
  • een financiële bijdrage kunnen verstrekken aan de “jaarboekcommissie” van het Revius waardoor het  mogelijk is om aan alle examenleerlingen een jaarboek uit te reiken;
  • extra zitgelegenheid in de school kunnen creëren door de aanschaf van meerdere massief eiken verplaatsbare banken;
  • het debatteam van het Revius Lyceum Doorn financieel kunnen ondersteunen om een reis naar New York te maken waar het team kon deelnemen aan een belangrijk en zeer leerzaam debatevenement van de Verenigde Naties;

  • een financiële bijdrage verstrekt aan de Junior European Parliament Ambassadors van het Revius Lyceum Doorn zodat zij konden deelnemen aan het European Youth Event in Straatsburg. Een unieke kans voor jongeren om hun mening en zorgen over Europa te delen, ideeën met elkaar uit te wisselen en te brainstormen met Europarlementariërs en andere Europese besluitvormers over oplossingen voor Europese problemen;
  • besloten een financiële bijdrage te leveren aan een groep leerlingen die bezig is met de realisatie van een zogenaamd `High Rope parcour` op het buitenterrein van het Revius Lyceum Doorn.
  • een mooie lees/studiezaal in het nieuwe schoolgebouw.
  • een klein voetbal-/basketbalveld op het plein voor de school.
  • mooie duurzame picknicktafels rondom de school, zodat de scholieren meer buiten kunnen zitten en werken en er zelfs buiten lessen kunnen worden gegeven.

Natuurlijk willen wij projecten zoals de bovenstaande ook in de toekomst kunnen blijven (mede)financieren maar we willen graag meer doen, veel meer!

 


Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn

Hoe kunt u vriend worden?

Door uw eenmalige of periodieke donatie! Natuurlijk zijn grote bedragen heel erg welkom maar dat neemt niet weg dat wij met alle bijdragen blij zijn!

U kunt een donatie overmaken op bankrekening NL29INGB0006114281 t.n.v. Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn. U kunt er ook voor kiezen om ons te machtigen periodiek een bedrag te incasseren. Wilt u in dat geval contact opnemen met mevrouw Jeantine de Vos? U kunt haar telefonisch bereiken op nummer 0343-412145 of mailen, vriendenreviusdoorn@gmail.com.

Natuurlijk mag u als vriend ook iets van ons verwachten. Wij houden u op de hoogte van al onze activiteiten, u bent van harte welkom tijdens de Vriendenborrel, lezingen en andere evenementen, ook van de school.


Belangrijk!

De Stichting heeft een ANBI-status. Daardoor zijn giften aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst.

anbi